Коментарите са забранени
АТАРК ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП)

„АТАРК” EООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Публикувано от: atark - четвъртък 04 февруари 2021 - 15:36:09изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
"АТАРК " ЕООД получи одобрение № BG_1D03

На 29.12.2009 г. „АТАРК” ЕООД получи от Българския институт по метрология, който е нотифициран орган по оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие №1957, Одобрение № BG 1D03 по процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на производството”, което одобрение удостоверява, че системата по качество на „АТАРК” ЕООД с обхват „Производство и проверка на везни с неавтоматично действие” удовлетворява изискванията на Приложение №5 – Процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на производството” от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с ПМС №114 / 2003, във връзка с Директива 90/384/ЕИО.
Това одобрение ни позволява да извършваме сами оценката на съответствие (първоначалната проверка) на произвежданите от нас везни с неавтоматично действие с капацитет до 200 тона, съгласно одобрения ни тип АТАРК-SCALE с ЕО Сертификат за одобрен тип № BG_11801 изменение 0.
„АТАРК” ЕООД притежава и собствени калибрирани еталонни теглилки с необходимата маса за проверка на произвежданите везни.Всичко това ни позволява да съкратим значително сроковете и разходите за произвежданите от нас везни и да предложим на клиентите ни още по-добри условия и конкурентни цени.

Публикувано от: atark - четвъртък 21 януари 2010 - 14:56:34изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Отиди на страница  [1] 2 3 4
ATARK Ltd ® 2014