Сервизно обслужване

- Протокол за рекламация- Изтегли


Сервизният офис на АТАРК ЕООД е единственият, гарантиращ перфектната комбинация от оригинални части, специални сервизни методи и опита на специално обучени специалисти.

Условия за сервиз и ремонт

Оборудването, закупено от АТАРК ЕООД, се ремонтира само в сервизния офис на фирмата и не се подменя с ново преди да бъде установено, че не е възможно да се ремонтира (важи само за оборудване в гаранционен срок). Клиентът носи отговорност за доброто опаковане в оригиналната транспортна опаковка на оборудването и за транспортирането му до сервиза на АТАРК ЕООД. Ако оборудването бъде повредено поради лошо пакетиране, то ще бъде ремонтирано (ако е възможно) съгласно стандартните условия и цени за следгаранционна поддръжка.
АТАРК ЕООД не носи отговорност за загубено или повредено при транспорта оборудване. Използвайте реномирани спедиторски фирми и куриери и включвайте необходимата застраховка в цената на транспорта.
АТАРК ЕООД поема задължението да изпрати обратно ремонтираното или заменено оборудване в най-кратък срок. Срокът може да бъде удължен при липса на гаранционна карта или ясни инструкции за ремонт.
Начислява се такса за тест, съгласно ценоразписа на АТАРК ЕООД, при изпратено за ремонт оборудване, което се е оказало изправно.
При необходимост от сервизиране на оборудването на обекта на клиента (на мястото на монтаж и посещение на обекта от специалист(и) на фирмата) се начисляват съответните разходи:
* Цена за труд (включително времето за транспорта до и от обекта);
* Транспортни разходи;
* Командировъчни разходи за човек на ден или при необходимост от по-дълъг престой (2 и повече дни) и на нощ.
Не се извършва сервизно обслужване (включително гаранционно) на клиенти с просрочени плащания към АТАРК ЕООД до тяхното уреждане.

Оборудването в гаранционен срок

За оборудване в гаранционен срок ремонтът е безплатен при условие, че то не е повредено поради монтажни грешки и неспазване на инструкциите за монтаж и експлоатация, както и при:
  • При токови удари, довели до повреди в оборудването, предмет на гаранцията.
  • При механични повреди (вследствие на удари, използване на остри предмети и др.)
  • При заливане на оборудването с течности (в т.ч. от изтекли батерии)
  • При повреди вследствие на форсмажорни обстоятелства (гръмотевични бури, наводнения и др.)
  • Повреди, причинени от наличието на инсекти и гризачи.
  • Когато има намеса (ремонт или изменения), извършена от неоторизирани от АТАРК ЕООД лица.
  • За оборудване, на което серийният номер е сменен, подправен или заличен.
  • Консумативи (нагреватели, тефлонови ленти), както и батерии, кабели и печатащи глави.
Транспортните разходи до сервиза на АТАРК ЕООД и обратно до клиента са за сметка на клиента.
Само след като се установи, че ремонтът на оборудването е невъзможен и повредата се дължи на конструктивна или на производствена грешка, то може да бъде подменено с ново.
Опаковка и документация за изпращане на оборудване в гаранционен срок:
1. Използвайте само оригиналната опаковка за транспортиране на оборудването.
2. Включете в пратката следната документация:
* Копие от оригинална фактура;
* Гаранционна карта;
* Попълнен протокол за рекламация;
* Лице за контакт и телефон.

Оборудването с изтекъл гаранционен срок

За оборудване с изтекъл гаранционен срок клиентът заплаща:
* Вложените резервни части;
* Разходите за труд;
* Транспортните разходи за изпращането на оборудването в сервиза на АТАРК ЕООД и връщането му до клиента.
Опаковка и документация за изпращане на оборудване с изтекъл гаранционен срок:
1. Използвайте оригиналната опаковка за транспортиране на оборудването.
2. Ако оригиналната опаковка липсва, използвайте материали, които осигуряват необходимата защита на оборудването.
3. Включете в пратката следната документация:
* Копие от оригинална фактура;
* Попълнен протокол за рекламация;
* Лице за контакт и телефон.
4. Ако не са спазени условията по точките по-горе, ремонтът на оборудването ще бъде затруднен и забавен.

Адресиране на пратката
АТАРК ЕООД – СЕРВИЗЕН ОТДЕЛ
гр. София, жк. Дружба, бул. Асен Йорданов №8
Тел: +359 2 9368078


ATARK Ltd ® 2014