Железопътни везни

Модел JV е нископрофилна Ж.П. везна на АТАРК ЕООД, проектирана с относително къси платформени модули, позволяващи инсталиране над повърхността на земята.

  • Бърз и лесен монтаж в плитък бетонен фундамент
  • Модулната конструкция на платформата дава възможност за лесен монтаж, като видът на модулите позволява различна дължина на платформата.
  • Монтажът на платформата не позволява на напречните сили при движение да се предават на измерителните датчици.
  • Свързването на блока на везната с принтер позволява отпечатването на документи с информация за дата, час, тара, нето, бруто тегло на транспортното средство и др., а ако се свърже и с РС система с предлаганите от АТАРК ЕООД софтуери за обработка на информацията от везната, има възможност и за архивиране на информацията и разпечатване на различни документи и справки от измерванията.
Плитък бетонен фундамент
Лесен монтаж

Видове инсталации:

Може да бъде инсталиран един модул за поосово измерване на товари, или да бъдат инсталирани два модула с разстояние между тях, които да могат да поемат различни дължини на вагони. За статични измервания обхватът на дължините може да варира посредством използването на единични модули с дължина 400см (300см измерителна дължина), или двойни модули с дължина 600см (500см измерителна дължина). Използват се три комбинации от модули:

  1. Единичен модул – Единичен модул
  2. Единичен модул– Двоен модул
  3. Двоен модул – Двоен модул

Всяка една от горепосочените комбинации може да варира по брой и дължина на модулите, но всички те се разглеждат като една везна.

Следните спецификации и таблици са полезни при определянето на подходящата везна:

Общи спецификации:

Ширина на платформата: 255 см

ТИП АТАРК-АV МОДЕЛ
JV-100000-ххх

Модул (дължина)
Брой секции
Капацитет на секция
Максимален номинален капацитет
Единичен
Двоен
300см
500см
1
-
2
100 t
200 t
-
1
3
100 t
200 t
2
-
4
100 t
200 t
1
1
5
100 t
200 t
-
2
6
100 t
200 t

За да бъде определен моделът на везната, е необходимо да се уточни комбинацията от модули, която е подходяща за специфичното приложение.
Следната диаграма илюстрира Единичен модул - Двоен модул.

Пример: Модел JV-100000-xxx с единичен и двоен модул


Двоен модул
Единичен модул

За да Ви предложим най-оптималната конфигурация на Ж.П. везна, която да отговаря на изискванията Ви, съществено значение имат:
- Броят на различните видове вагони, които ще бъдат измервани на везната;
- Най-голямата дължина на вагон, от център до център на външните колелета (С);
- Най-малката дължина на вагон, от център до център на вътрешните колелета (В).
- Разстоянието от центъра на външното колело до центъра на вътрешното колело (D).


ИЗБОР НА Ж.П. ВЕЗНА

Преди да изберете Вашата Ж.П. везна, трябва да сте наясно, че след монтажа й, тя трябва да се провери, одобри и сертифицира, че отчита тегло в рамките на определени допустими грешки. Трябва да се установи, че везната може да издържи транспортното средство с най-голямо тегло, което трябва да премине през нея. Може и да не желаете да измервате толкова големи тегла, но в зависимост от това къде ще бъде инсталирана везната, възможно е през нея да минават и много вагони, които няма да измервате. Везната, обаче, трябва да притежава необходимата издръжливост, за да издържа най-голямото натоварване.

За нас като производители е важно клиентът да избере най-подходящата везна за специфичните му нужди. Няма причини от закупуването на по-голяма везна, отколкото Ви е необходима, нито везна, която ще Ви е недостатъчна в най-близко бъдеще.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ Ж.П. ВЕЗНИ

АТАРК ЕООД предлага и реконструкция на съществуващи механични Ж.П. везни в електронни. При електронизацията в хибридна везна чрез монтиране на подходящо място в лостовата система на измерителни тензометрични датчици и свързването им към теглоизмерителен блок, се постига визуализация на показанията на везната в цифров вид върху лицевия панел на блока. Недостатък при този вариант е, че се запазва лостовата система на везната и свързаната с нея опасност от разкачване, износване на призмите и оттам неточност на измерването. Реконструкцията на везна в напълно електронна се състои в поставянето на платформите върху тензометрични датчици. И двата варианта имат опция включване на блока на везната към принтер или компютърна система, като АТАРК ЕООД е разработила подходящ софтуер за обработка и архивиране на информацията от везната.

Софтуерни продукти, производство на АТАРК ЕООД
Специализирана програма DPANEL за работа с Ж.П. везни.

ATARK Ltd ® 2014