ЗА НАС
“АТАРК” ЕООД е специализирана в производство, внос и сервиз на теглоизмерителни системи и е представител за България на редица световно известни фирми в този бранш като:
CARDINAL/DETECTO Scale Co. – САЩ
CAS Corporation – Южна Корея
Rice Lake Weighing Systems – САЩ
KERN – Германия
DINI ARGEO - Италия

Представители сме също така и на:

HENKELMAN - Холандия, производител на вакуумираща техника
HANATO - Южна Корея, производител на запечатваща и вакуумираща техника
STAR Mfg. International – САЩ, производител на оборудване за заведения за бързо хранене
MEDOC и BRAHER – Испания, производители на месообработваща техника
DADAUX - Франция, производител на месообработваща техника


Ние предлагаме:

I. Автомобилни везни:
1. Шахтово и безшахтово изпълнение;
2. С размери на платформата – 7м х 3м, 12м х 3м, 14м х 3м, 16м х 3м, 18м х 3м, 21м х 3м, 24м х 3м;
3. С капацитет – до 100 тона;
4. С платформи – бетонни, стоманобетонни или метални;
5. Реконструкция на механични автомобилни везни в електронни;
6. Сервиз на съществуващи механични и електронни везни.

II. Вагонни везни:
1. Електронни с една или две платформи;
2. Стандартно междурелсие или теснолинейки;
3. Реконструкция на съществуващи ж.п. везни в електронни;
4. Сервиз на механични ж.п. везни.

III. Електронни платформени везни:
1. С капацитет от 6 кг. до 20 тона;
2. С платформа от черна стомана или неръждаема стомана;
3. Шахтово или безшахтово изпълнение;
4. Преносими или стационарни.

IV. Кранови везни:
1. С капацитет от 500 кг. до 50 тона;
2. С дистанционно управление;
3. С изнесен дисплей и възможност за разпечатване на резултатите от измерванията.

V. Взривозащитени везни.

VІ. Лентови везни:
1. За измерване в движение на насипни материали;
2. Лентови дозатори.

VIІ. Системи за дозиране и контрол:
• Автоматизиране на съществуващи бетонови възли;
• Реконструкция на силози в електронни;
• Бункерни и резервоарни везни;
• Система за пълнене на варели;
• Системи за продажба на наливно олио.

VІІІ. Везни за поосово мерене и мерене в движение.

ІХ. Везни за монорелсови пътища.

Х. Системи за автоматизация.

XІ. Лабораторни везни от фирмите Sartorius, Ohaus, Acculab, CAS, KERN:
1. Аналитични;
2. Технически;
3. Влагоанализатори.

XІІ. Медицински везни.

XІІІ. Мини везни.

ХІV. Везни за хора.

ХV. Домакински везни.

XVІ. Търговски везни:
1. Обикновени;
2. Ценообразуващи;

ХVII. Броячни везни и системи.

ХVIII. OIML индивидуални и комплекти еталонни теглилки с класове на точност E1, E2, F1,
F2, M1, M2, M3.


XІХ. Офис оборудване:
1. Компютри – стационарни и преносими;
2. Принтери – Матрични и термични;
3. Баркод системи;
4. Непрекъсваеми токозахранвания.

XХ. Софтуер:
1. Специализиран софтуер за обработване на информацията от електронни везни;
2. Изработване на софтуер по поръчка на клиента.

XХІ. Изграждане на локални мрежи за търговски и промишлени обекти.

ХХІІ. Измервателни блокове.

ХХІІІ. Тензометрични датчици.

ХХІV. Лентови детектори за метал.

ХХV. Уреди за лабораторни изследвания

ХХVІ. Опаковъчни и вакуумиращи машини

ХХVІІ. Ресторантско оборудване

ХХVІІІ. Месообработващи машини – за разфасоване, рязане, мелене, пълнене и обезципяване.

ХХІХ. Изработване на нестандартни машини и съоръжения от черна и неръждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост.

Ние Ви предлагаме нашия над 30-годишен опит, високо качество на предлаганите продукти и висока квалификация на сервизните специалисти.
Наши клиенти са фирми от цялата страна с различен предмет на дейност и специфични изисквания към оборудването, което сме инсталирали при тях.

Надяваме се и Вие да се възползвате от възможностите, които Ви предлагаме:
1. Високо качество
2. Конкурентни цени
3. Цялостни решения за следене на стокооборота във Вашите фирми.

За повече информация за предлаганите от “АТАРК” ЕООД везни и оборудване, както и за да се запознаете с техническите им параметри и с нашия референтен лист, моля, посетете нашия уеб сайт www.atark-bg.com.

Моля, изпратете ни запитване какво от предлаганото оборудване или услуги, предлагани от нас представлява интерес за Вас и ние ще Ви изпратим нашите най-добри оферти.
ATARK Ltd ® 2014