Еталонни теглилки
АТАРК ЕООД предлага голямо разнообразие от индивидуални еталонни тегилки и комплекти с клас на точност OIML Е1, Е2, F1, F2, М1, М2 и М3.

Номинали от 1 мг до 2000кг

Услуги
1. Калибриране на еталонни теглилки с маса до 500кг, съгласно класа на точност. След калибрирането, АТАРК ЕООД предоставя на клиента калибровъчни свидетелства за калибрираните теглилки.

2. Юстиране (настройка) на еталонни теглилки.

ATARK Ltd ® 2014