Калибриране на везни и еталонни теглилки
Еталонни теглилки

1. Калибриране на еталонни теглилки с маса до 500кг, съгласно класа на точност. След калибрирането, АТАРК ЕООД предоставя на клиента калибровъчни свидетелства за калибрираните теглилки.

2. Юстиране (настройка) на еталонни теглилки.


Електронни везни

1. Калибриране на везни с издаване на калибровъчни свидетелства за извършената калибровка.

2. Метрологична проверка на везни. Извършва се с калибрирани еталонни теглилки като се издава протокол за извършената метрологична проверка на везните. Към издадения протокол за извършена метрологична проверка могат да се приложат копия от калибровъчните свидетелства на еталонните теглилки, с които е извършена метрологичната проверка.
ATARK Ltd ® 2014