Запитване
Rounded test

ОБИКНОВЕНО ЗАПИТВАНЕ

за изготвяне на оферта за всякакво оборудване

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за платформена везна

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за автомобилна везна

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за лентова везна

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за автоматизация на съществуващ бетонов център

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за електронна ЖП везна за измерване на ЖП вагони

ATARK Ltd ® 2014