HAKKO - Япония
Опаковки от РР
ПОЯЛНИЦИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА HAKKO - ЯПОНИЯ


Поялник 453

Консумация: 20W
Температура: 420°С
Нагревател: керамичен
Изол. съпротивление: 100MΩ
Дължина: 185мм
Тегло: 47г


Поялник 455

Консумация: 40W
Температура: 500°С
Нагревател: керамичен
Дължина: 215 мм
Тегло: 100 г

Поялник 910

Консумация: 40W
Дължина: 205 мм
Тегло: 50 г


Поялник 454
Консумация: 25W
Температура: 450°С
Нагревател: керамичен
Изол. съпротивление: 100MΩ
Дължина: 192 мм
Тегло: 57 г

Поялник 456
Консумация: 60W
Температура: 500°С
Нагревател: керамичен
Дължина: 250 мм
Тегло: 150 г

Поялник 920
Консумация: 55W
Температура: 300°С
Нагревател: керамичен
Изол. съпротивление: 100MΩ
Дължина: 220 мм
Тегло: 70 г


Поялник 921

Консумация: 55W
Температура: 370°С
Нагревател: керамичен
Изол. съпротивление: 100MΩ
Дължина: 210 мм
Тегло: 50 г


Поялник 980

Консумация: 20W/130W
Нагревател: керамичен
Изол. съпротивление: над 100MΩ (20W)
Дължина: 205 мм
Тегло: 48 г


Поялник 981

Консумация: 20W/130W
Нагревател: керамичен
Изол. съпротивление: над 100MΩ (20W)
Дължина: 160 мм
Тегло: 92 г


Поялник/
Вакуум помпа за разпояване 583
Консумация: 40 W
Нагревател: нихромен
Габарити: 197 х 149 мм
Тегло: 266 г

Поялник/
Вакуум помпа за разпояване 585
Консумация: 60 W
Нагревател: нихромен
Габарити: 213 х 149 мм
Тегло: 290 г

Вакуум помпа за разпояване 800L
Консумация: 24 V/60 W
Тегло: 230 г

Поялник 900 + станция 926

Поялник 900
Консумация: 24 V/50 W
Нагревател: керамичен
Изол. съпротивление: 300MΩ (при температура 400°С)
Дължина: 190 мм
Тегло: 50 г

Запояваща станция 926

Изходящо напрежение: АС 24V
Температура: 200°С ~ 480°С
Точност на температурата: ±0.5°С
Габарити: 125 х 120 х 200 мм
Тегло: 1.5 кг


Запояваща станция 927
Изходящо напрежение: АС 24V
Температура: 200°С ~ 480°С
Точност на температурата: ±0.5°С
Габарити: 110 х 84 х 190 мм
Тегло: 1.6 кг

Запояваща и разпояваща станция 700CK
Изходящо напрежение: АС 24V
Температура на запояване: 200°С ~ 480°С
Температура на разпояване: 350°С ~ 450°С
Вакуум налягане: 600ммHg (максимум)
Габарити: 260 х 145 х 255 мм
Тегло: 7.2 кг

Вакуум помпа за разпояване 18G
Абсорбация:
18G – 12 c.c.

Залепващ пистолет
Консумация: 100 W
Температура на топене: 100°С ~ 200°С
Капацитет: 900г/час
Тегло: 350 г


Огъвачки FT100

FT100 – ширина 7.5 мм, № lead: 8, 14, 16, 18, 20
FT200 – ширина 15 мм, № lead: 24, 28, 40, 42


Стойка за поялник 631

Габарити на почистваща гъба: 70 х 70 х 15 мм
Габарити на стойката: 80 х 137
Тегло: 600 г

ATARK Ltd ® 2014