Машина за дозиране и пакетиране на насипни продукти

ВЕРТИКАЛНА ОПАКОВЪЧНА МАШИНА С ВИБРАТОРИ ЗА ДОЗИРАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА НАСИПНИ ПРОДУКТИ

1. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
1.1. Големина на дозата от 50 до 250g
от 250 до 1000g
1.2. Стойност на делението по стандарт
1.3. Производителност в зависимо от броя на дозаторите от 10 до 30 дози
1.4. Температурни граници от 0С до 40С
1.5. Захранващо напрежение 220V, 50 Hz
1.6. Работно налягане на въздуха мин. 4.5atm, макс. 6 atm.


Устройство на изделието и принцип на работа :

Маш?ината се състои от следните основни възли и изпълнява следните функции: От задната страна на машината е разположена система от ролки, на която се зарежда рулона с фолиото, от което се формират пликчетата. Системата от ролки осигурява равномерно опъване и подаване на фолиото към формиращата яка. Фотооптичта система следи отметката, нанесена върху фолиото, и осигурява симетричното разполагане на рисунъка на готовото пликче. От яката фолиото се изтегля по тръба, където става загъването и изработването на вертикалния шев. При напълване на плик се затварят долните челюсти, които изработват хоризонталния шев. Система от терморегулатори поддържа температура, подходяща за съответния материал, от който се изработват пликчетата. Едновременно със залепването на хоризонталния шев се извършва отрязването на готово пликче.

Машината може да бъде окомплектовата с един, два или три електронни тегловни дозатора. Опаковъчният материал може да бъде полипропилен или алуминиево фолио, т.е. машината е с постоянно нагрети челюсти.

ATARK Ltd ® 2014