Линия за прахообразни материали

ЛИНИЯ ЗА ПРАХООБРАЗНИ МАТЕРИАЛИ

1. Технически данни
1.1. Производителност от 3 до 4 шаржа/минута (цикъла на зареждане)
1.2. Големина на дозата на опаковката 20kg, 25kg
1.3. Захранващо напрежение 380V, 50Hz
1.4. Работно налягане 6 atm
1.5. Инсталирана мощност 7.5 kW
1.6. Размери на площта за разполагане на оборудването 1500 х 2700 мм

Линията се състои от смесител, елеватор, дозатор за отворени торби, към който е монтирана лепачка за полиетиленови торби, и е закрепена шивачка за хартиени торби. Смесителят е изработен изцяло от неръждаема стомана и има вместимост 600 литра. Представлява съд с правоъгълно сечение и дъно във формата на полуцилиндър. Корпусите и на двете носещи страници са изработени от неръждаема стомана с дебелина 6мм. По оста на цилиндъра е монтиран вал, на който ими спирала, която събира материала от краищата към центъра. В основата на цилиндричното дъно са монтирани два миксера, които разбиват евентуални бучки. Съдът се затваря с капак, който се задвижва автоматично от два цилиндъра. На дъното на съда е монтирана клапа, която се отваря автоматично от пневматичен цилиндър. Миксерът е поставен на рамка. Към изходящата гърловина на смесителя е монтиран шнек, който транспортира готовия материал към междинен бункер, който се намира над дозатор за отворени торби. Захранващото устройство на дозатора е шнек, изработен от неръждаема стомана. Оборотите на двигателя на шнека се регулират с помощта на инвертор, така че се осъществява грубо и фино дозиране. Торбите се захващат на гърловита, която е окачена на измервателна система. От клавиатура на лицевия панел на таблото на дозатора се задава желаната доза. Дозаторът се самокориги в процеса на работа и поддържа точността в зададени граници. Напълнената торба пада върху лента, по която се придвижва до позицията на лепене. Там лентата се спира и чрез натискането на педал се залепва полиетиленовия чувал, след което операторът пуска отново лентата и зашива хартиената торба.

Съществува вариант към линията да се включи дозатор за вентилни торби вместо дозатор за отворени торби.

По желание на клиента параметрите могат да бъдат променяни.

Смесителят може да се комбинира с Машина за дозиране и пакетиране на прахообразни вещества.
ATARK Ltd ® 2014