Дозатор за отворени торби

ТЕНЗОМЕТРИЧЕН ДОЗАТОР ЗА ОТВОРЕНИ ТОРБИ

1. Технически данни
1.1. Големина на дозата от 15kg до 50kg
1.2. Производителност от 2 до 5 дози/минута
1.3. Точност на дозирането по стандарт
1.4. Захранващо напрежение 220V, 50Hz
1.5. Работно налягане на въздуха 6.3 atm


Устройство на изделието и принцип на работа :

Дозаторът се състои от рама, на която е монтирана приемна фуния, към която са закрепени захранващите устройства за грубото и финото дозиране. Гърловината, на която се захващат торбите, е окачена на измервателна система. От клавиатурата на таблото на дозатора се задава желаната доза. Дозаторът се самокоригира в процеса на работа и поддържа точността в зададени граници.

Всички части на машината, които са в допир с материала, са изработени от неръждаема ламарина, а всички останали - от обикновена стомана с пластмасово покритие.

ATARK Ltd ® 2014