Автоматизация на производството
Avtomatizacia

ДОЗАТОРНА СИСТЕМА ЗА БЕТОНОВИ ЦЕНТРОВЕ

/отговаря напълно на изискванията на стандарт EN206-1:2000/

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СИЛОЗИ

следене съдържанието на силоза
%-но плюс тегло

ДОЗАТОР ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ЧУВАЛИ тип BIG BAG

МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ
на брашно в хартиени пликове

МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ
на насипни продукти

МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ
на прахообразни продукти

СМЕСИТЕЛ
за прахообразни материали

ЧУВАЛИРАЩ ДОЗАТОР
за отворени торби

ЧУВАЛИРАЩ ДОЗАТОР
за вентилни торби

ОПАКОВЪЧНА МАШИНА
тип AS 1000/01 за опаковане на палета със строителни материали със stretch hood фолио

ЛЕНТОВИ ВЕЗНИ и ЛЕНТОВИ ДОЗАТОРИ

ATARK Ltd ® 2014