Новина: : "АТАРК " ЕООД получи одобрение № BG_1D03
(Категория: Други)
Публикувано от atark
четвъртък 21 януари 2010 - 14:56:34

На 29.12.2009 г. „АТАРК” ЕООД получи от Българския институт по метрология, който е нотифициран орган по оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие №1957, Одобрение № BG 1D03 по процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на производството”, което одобрение удостоверява, че системата по качество на „АТАРК” ЕООД с обхват „Производство и проверка на везни с неавтоматично действие” удовлетворява изискванията на Приложение №5 – Процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на производството” от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с ПМС №114 / 2003, във връзка с Директива 90/384/ЕИО.
Това одобрение ни позволява да извършваме сами оценката на съответствие (първоначалната проверка) на произвежданите от нас везни с неавтоматично действие с капацитет до 200 тона, съгласно одобрения ни тип АТАРК-SCALE с ЕО Сертификат за одобрен тип № BG_11801 изменение 0.
„АТАРК” ЕООД притежава и собствени калибрирани еталонни теглилки с необходимата маса за проверка на произвежданите везни.Всичко това ни позволява да съкратим значително сроковете и разходите за произвежданите от нас везни и да предложим на клиентите ни още по-добри условия и конкурентни цени.
Новина от АТАРК ЕООД
( http://atark-bg.com/site/news.php?extend.17 )