ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за автомобилна везна

Технически данни за везната:
7х3м 12х3м 14х3м 18х3м 21х3м 24х3м
метална стоманобетонна
шахтов безшахтов
за търговски цели за технологични цели
ДА НЕ