ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за пълна автоматизация на съществуващ бетонов център

Технически данни за везната:
куб.м/час
А. ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
Б. ЦИМЕНТИ
В. ВОДА
Г. ДОБАВКИ
Д. МИКСЕР
Е. ВЕЗНИ
Ж. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
ДА НЕ