ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за електронна ЖП везна за измерване на ЖП вагони

Технически данни за везната:
шахтов безшахтов
за търговски цели за технологични цели
ДА НЕ