ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за лентова везна

Технически данни за везната:
динамично %
т/час
метра
метра
мин. т/час
макс.
т/час
м/сек
7. Условия, в които ще бъде монтирана везната:
Платформа:
Измервателна апаратура:
В помещение На открито В помещение На открито
Степен на взривозащита:
Запрашеност:
Мин. температура:
Макс. температура:
10. Моля, попълнете размерите на фигурата
W1=W2=
X=
Y=
Z=
 
11. Специфични изисквания
ДА НЕ