ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на оферта за платформена везна

Технически данни за везната:
черна стомана неръждаема стомана
шахтов безшахтов
за търговски цели за технологични цели
ДА НЕ