Коментари: 0
НОВО !!! АВТОМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП НА МПС

Контролиране на достъпа чрез бариери и паркинг системи

Бариерите и паркинг системите са един от най-разпространените начини за контролиране на достъпа до имоти и паркинги (открити или закрити), когато е необходим пропускателен контрол, наблюдение и мониторинг. Ние, екипа на АТАРК ЕООД, можем да предложим на нашите клиенти решения, съобразени с техните нужди.
Автоматизирана система за разпознаване на номера на МПС
Благодарение на високотехнологичните ни гъвкави решения, можем да предложим различни варианти на организация на пропускателния режим. Описваме за Ваше улеснение двете най-често използвани ПРИМЕРНИ конфигурации
1. При тази инсталация паркингът се организира с входна и изходна точка. На тях се поставят специални камери за разпознаване на номерата на автомобилите. Те ги разчитат и се записват в софтуерът на системата. Как се отчита престоят? Когато автомобил премине през бариерата – входната точка, неговият номер автоматично се разпознава от монтираната камера и номерът на колата се записва в системата. При ударени, зацапани и други случаи, в които номерата на автомобилите не могат да се разпознаят от системата, може да се управлява системата и ръчно. При напускане на паркинга камерата на изхода отново разпознава автоматично номерът, сравнява го с входното време на конкретният номер и пропуска МПС, при положение, че престоят е в определения времеви интервал.При положение, че престоя на МПС е извън определения времеви интервал бариерата не се вдига до получаване на необходимото разрешение от оператора на системата. Подходящо за търговски обекти и други ОБЩЕСТВЕНИ места.
2. При тази инсталация паркингът се организира с входна и изходна точка. На тях отново се поставят специални камери за разпознаване на номерата на автомобилите. В този случай номерата на МПС, които имат достъп до паркинга, са предварително описани в Базата данни. Тя позволява въвеждането и на часови интервал, в който МПС има достъп до паркинга. По този начин се избягва достъпа на НЕОТОРИЗИРАНИ МПС до паркинга, както и на оторизирани извън работното им време. При ударени, зацапани и други случаи, в които номерата на автомобилите не могат да се разпознаят от системата, може да се управлява системата и ръчно. Изключително подходящо за частни паркинги, паркинги на предприятия и институции, на които не трябва да се допускат случайни превозни средства.
Освен тези две конфигурации, благодарение на високия ни професионализъм, имаме възможност да предложим решения спрямо индивидуалните нужди на клиента.

Публикувано от: atark - понеделник 07 февруари 2022 - 11:10:53изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
АТАРК ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП)

„АТАРК” EООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Публикувано от: atark - четвъртък 04 февруари 2021 - 15:36:09изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Отиди на страница  [1] 2 3 4 5
ATARK Ltd ® 2014